ملاغفور با ۹۰ سال سن مسن ترین کاندیدای شورای شهرستان پیرانشهر

به گزارش کوردپیام:  در آخرین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستادر شهرستان پیرانشهر ، ملاغفور پیشنماز با ۹۰ سال سن از روستای بلبان به عنوان مسن ترین کاندیدای شهرستان پیرانشهر در محل ستاد انتخابات بخشداری لاجان ثبت نام کرد.

به گزارش کوردپیام:  در آخرین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستادر شهرستان پیرانشهر ، ملاغفور پیشنماز با ۹۰ سال سن از روستای بلبان به عنوان مسن ترین کاندیدای شهرستان پیرانشهر در محل ستاد انتخابات بخشداری لاجان ثبت نام کرد.