مصوبات مرزهای «سرو» و «تمرچین» بدون معطلی اجرا شوند

به گزارش کوردپیام، دی ماه امسال بعد از بازدید استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های پایانه مرزی تمرچین، شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان دست به کار شد و در آن جلسه با حضور استاندار، ۲۱ مصوبه برای رفع موانع و مشکلات و روانسازی فعالیت های این مرز و ۲۴ ساعته شدن آن به تصویب رسید‌. […]

به گزارش کوردپیام، دی ماه امسال بعد از بازدید استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های پایانه مرزی تمرچین، شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان دست به کار شد و در آن جلسه با حضور استاندار، ۲۱ مصوبه برای رفع موانع و مشکلات و روانسازی فعالیت های این مرز و ۲۴ ساعته شدن آن به تصویب رسید‌.

در همان روزها در بازدید میدانی استاندار آذربایجان غربی از محل پارکینگ های نوبت دهی کامیون های ورودی و خروجی در نزدیکی پایانه مرزی سرو و بررسی تمام فرایندهای کنترل، صادرات و واردات در پایانه و گمرک سرو ، در جلسه برگزار شده در این پایانه، ۲۰ مصوبه به تصویب رسید.

اکنون با گذشت دو ماه، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی خواستار اجرایی شدن مصوبات و دستورات استاندار و ساماندهی مبادلات مرزی گمرک سرو ارومیه و تمرچین پیرانشهر است.

 نادر صادقی در پانزدهمین نشست مبادلات مرزی آذربایجان غربی در ارومیه، اظهار کرد: برای ساماندهی گمرکات مرزی، استاندار آذربایجان غربی دستوراتی را در این زمینه دادند که باید سریعا عملیاتی شود.

او ادامه داد: واگذاری بازارچه ها به پایانه مرزی هم، چندین بار مصوب شده است که متولی اصل آن، مسئولان پایانه های مرزی هستند.

صادقی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های ذیربط نگذارند مصوبات تصویب شده در خصوص ساماندهی دو مرز سرو و تمرچین معطل بماند و اگر با مشکلی برخورد کردند اعلام کنند تا برای حل آن استانداری وارد عمل شود.

او با انتقاد از وضعیت موجود بیان کرد: استاندار آذربایجان غربی در بازدید چند ماه قبل خود از مرز سرو نیز دستور دادند انبارهایی در این گمرک مرزی احداث شود که متاسفانه تاکنون هنوز این کار صورت نگرفته است و باید این دستورات اجرایی شود.

معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی گفت: در بیشتر طرحهای اجرایی در این استان، مشکل زیست محیطی وجود دارد که باید این مشکلات هر چه سریعتر حل شود تا سرمایه گذاران بتوانند سرمایه گذاری کنند.