مصدومان مربوط به چهارشنبه آخر سال در آذربایجان‌غربی به ۳۸۶ نفر رسید

به گزارش کوردپیام؛رییس اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه آخر سال در استان به ۳۸۶ نفر رسیده است. فرزین رضازاده روز چهارشنبه فزود: این تعداد مربوط به حدود ۲۴ ساعت گذشته از صبح روز سه شنبه است. وی اضافه کرد: خوشبختانه امسال مورد […]

به گزارش کوردپیام؛رییس اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه آخر سال در استان به ۳۸۶ نفر رسیده است.

فرزین رضازاده روز چهارشنبه فزود: این تعداد مربوط به حدود ۲۴ ساعت گذشته از صبح روز سه شنبه است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه امسال مورد فوتی درخصوص حوادث چهارشنبه آخر سال در آذربایجان‌غربی نداشتیم‌و قطع عضو هم گزارش نشده است.

رییس اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی ادامه داد: مهمترین و بیشترین تعداد مصدومان مربوط‌به سوختگی ها بوده است.

رضازاده اظهار کرد: علاوه بر آن، آسیب به دست از جمله بیشترین آسیب ها بوده است.