مرگ شهروند پیرانشهری با بازی نهنگ آبی تکذیب شد

ابوبکر نشاطی خرم، مدیر بیمارستان امام خمینی پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: انتشار خبر قربانی گرفتن بازی ” نهنگ آبی” در فضاهای مجازی در پیرانشهر در اساس کاملاً کذب است و هیچ واقعیتی ندارد. وی ادامه داد: نهنگ آبی بیشتر در بین جوانان و نوجوانان رایج بوده در حالیکه آخرین مورد خودکشی در شهرستان […]

ابوبکر نشاطی خرم، مدیر بیمارستان امام خمینی پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: انتشار خبر قربانی گرفتن بازی ” نهنگ آبی” در فضاهای مجازی در پیرانشهر در اساس کاملاً کذب است و هیچ واقعیتی ندارد.

وی ادامه داد: نهنگ آبی بیشتر در بین جوانان و نوجوانان رایج بوده در حالیکه آخرین مورد خودکشی در شهرستان پیرانشهر که چند روز قبل اتفاق افتاد بیش از ۴۰ سال عمر داشت که عملاً با این موضوع منافات دارد، در اوایل هفته اخیر نیز فرد جوانی با شلیک اسلحه ته پر به ناحیه سر خود اقدام به خودکشی نمود.

نشاطی خرم در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی های صورت گرفته و انجام تحقیقات کارشناسی معلوم شد که مرگ این دو نفر هیچ گونه ارتباطی به موضوع بازی ” نهنگ آبی ” نداشته است و انتشار خبر قربانی گرفتن بازی ” نهنگ آبی” در پیرانشهر در اساس کاملاً کذب است و هیچ واقعیتی ندارد.

وی با اشاره به این نکته که این بازی خطرناک بیشتر در بین جوانان و نوجوانان رایج بوده است عنوان کرد: فرایند تکمیل این بازی تدریجاً و مرحله به مرحله انجام خواهد شد که نهایتاً فرد در مرحله آخر و به بهانه اینکه باید از یک ساختمان چند طبقه خود را به پائین پرت کند تا “نهنگ آبی” را مشاهده کند جان خود را از دست خواهد داد.

مدیر بیمارستان امام خمینی پیرانشهر، در بخش دیگری از سخنان خود ضمن توصیه جدی به خودداری از انتشار هر گونه شایعات کذب در کانالهای مجازی تصریح کرد: متاسفانه گاهاً در فضاهای مجازی بدون استناد به هیچ گونه منبع موثقی شایعاتی منتشر می شود که در پایه و اساس واقعیت ندارند و تنها باعث برهم زدن افکار عمومی و سلب آرامش همشهریان خواهد شد لذا توصیه میکنم افراد فعال در فضاهای مجازی از تکرار چنین شایعاتی جداً خودداری کنند چرا که تجربه نشان داده است ترویج شایعات نه تنها مانع انجام یک کاری نخواهد شد بلکه در بسیاری از موارد به ترویج و توسعه آن کمک خواهد کرد.

متأسفانه در چند روز اخیر موضوعی با عنوان ” نهنگ آبی در پیرانشهر قربانی گرفت” در فضاهای مجازی منتشر شده بود که باعث ایجاد نگرانی و ابهاماتی در سطح افکار عمومی شهروندان این شهر شده بود ولی براساس پیگیری های انجام شده خوشبختانه موضوع صحت نداشته و کذب محض بود.