مرگ دسته جمعی ماهی ها در پیرانشهر

طه ایزان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام نسبت به تصاویری که در فضای مجازی نسبت به مرگ دسته جمعی ماهی های سد بالابان  گفت: متأسفانه مرگ دسته جمعی این گونه از آبزیان باعث ناراحتی مجموعه محیط زیست شهرستان نیز شده است و قرار بر این است تا نسبت به اتخاذ تدابیری […]

طه ایزان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام نسبت به تصاویری که در فضای مجازی نسبت به مرگ دسته جمعی ماهی های سد بالابان  گفت: متأسفانه مرگ دسته جمعی این گونه از آبزیان باعث ناراحتی مجموعه محیط زیست شهرستان نیز شده است و قرار بر این است تا نسبت به اتخاذ تدابیری جهت رهاسازی تعدادی از آنها که زنده هستند اقداماتی در اسرع وقت انجام شود.

وی ادامه داد: به محض اطلاع از این قضیه عازم محل مورد نظر شدیم و با کمک و همراهی ماشینهای آتش نشانی از شهرهای گردکشانه و پیرانشهر موفق شدیم که با انتقال آب به محل مورد نظر بطور موقتی تا حدودی از مرگ دسته جمعی آنها جلوگیری نمائیم.

 وی با اشاره به اینکه آب ذخیره شده در این آب بند کم بوده و صرفا جهت مصارف کشاورزی می باشد، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر در منطقه و نیاز فراوان کشاورزان به آبیاری کردن محصولات کشاورزی و همچنین عدم برنامه ریزی و زمانبدی درست کشاورزان جهت استفاده از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی، باعث شده است تا آب این آب بند به اتمام برسد و با خشک شدن آن تمامی موجودات زنده درون آب از جمله ماهیان موجود تلف شوند.

ایزان اضافه کرد، تعداد زیادی از این آبزیان را که زنده بودند به رودخانه زاب انتقال داده شده و اکنون در این رودخانه رها سازی شده اند.

مهندس احمدی راد، رئیس اداره منابع آب هم در این خصوص  گفت: ماهی های موجود در این آب بند از دسته ی ماهیان  تزئینی هستند که هر سال در فصل بهار بویژه در ایام نوروز توسط ساکنان منطقه در درون این آب بند رها سازی می شوند و در اواخر مهرماه هر سال با چنین مشکلی مواجه می شوند.

وی اظهار داشت: بارها به کشاورزان توصیه شده است که حتی الامکان با برنامه ریزی دقیق از خشک شدن کامل آب این آب بند جلوگیری کنند ولی متاسفانه استفاده بی رویه از آب توسط بعضی از کشاورزان هر سال باعث بروز چنین صحنه های دلخراشی می شوند.

آب بند روستای ” بالابان ” از توابع بخش مرکزی پیرانشهر با ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار متر مکعب جهت مصارف کشاورزی منطقه درست شده است که متأسفانه هر سال با خشک شدن آب آن شاهد تلف شدن تعداد چشمگیری از ماهیان آن هستیم که می طلبد با اتخاذ تدابیر درستی توسط مسئولان مربوطه بویژه نهادهای محیط، منابع آب و جهاد کشاورزی  شهرستان از مرگ دسته جمعی آنها اجلوگیری بعمل آید.

مرگ ماهیانی اتفاق افتاد که هیچ کس آن را بر عهده نمی گیرد و هر کس که در این زمینه دستی بر آب دارد، دیگری را مقصر این واقعه قلمداد می کند.