مردم ایران بیشتر به چه کارهایی مشغول هستند؟/ خدمات، عمده‌ترین زمینه اشتغال در کشور؛ سپس صنعت و کشاورزی

 به گزارش کوردپیام، بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد، که بخش خدمات با ۵۰٫۵درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. پس از آن صنعت با۳۴٫۰درصد و کشاورزی با ۱۵٫۵درصد بیشترین سهمها را دارند. بر اساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار ایران؛ سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت […]

 به گزارش کوردپیام، بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد، که بخش خدمات با ۵۰٫۵درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. پس از آن صنعت با۳۴٫۰درصد و کشاورزی با ۱۵٫۵درصد بیشترین سهمها را دارند.

بر اساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار ایران؛ سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت بیکار ۱۵سال به بالا، ۴۲٫۸درصد بوده است که نسبت به سال گذشته، ۱٫۹درصد بیشتر بوده است. همچنین سهم فارغ اتحصیلان آموزش عالی از جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، در تابستان ۱۴۰۲، ۲۶٫۸درصد بوده که این رقم نسبت به تابستان سال گذشته، ۰٫۳درصد بیشتر شده است.

مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵سال به بالا در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. این رقم در تابستان ۱۴۰۲، در نقاط شهری ۴۱٫۰درصد و در نقاط روستایی، ۴۳٫۶درصد اعلام شده است.