مردم از سوار شدن تاکسی های تقلبی خودداری کنند

سیروان احمد مرادی سر بازرس تاکسی رانی پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: شبانه مسافربرهای شخصی با استفاده از تابلوی جعلی اقدام به برداشت مسافر از سطح شهر مینمایند، باتوجه به اینکه رانندگان مسافربر شخصی فاقد هرگونه مجوز از هیچ ارگان واداره زیربطی می باشند واز لحاظ امنیتی نیز دارای مشکل هستند و از طرفی […]

سیروان احمد مرادی سر بازرس تاکسی رانی پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: شبانه مسافربرهای شخصی با استفاده از تابلوی جعلی اقدام به برداشت مسافر از سطح شهر مینمایند، باتوجه به اینکه رانندگان مسافربر شخصی فاقد هرگونه مجوز از هیچ ارگان واداره زیربطی می باشند واز لحاظ امنیتی نیز دارای مشکل هستند و از طرفی نیز حق تاکسیهای سه گانه شهر (گردشی–تلفنی وخطی )رانیز پایمال می نمایند.

وی اظهار کرد: رانندگان تاکسی از اقشار زحمتکش جامعه هستند که درآمد آنها به صورت روزانه حاصل می شود و به دلیل عدم توان پس انداز در مواقع حساسی که نیاز مالی دارند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند، اگر زمینه و شرایط لازم برای فعالیت بی دغدغه این قشر فراهم نشود قطعا با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

احمد مرادی تصریح کرد: علیرغم هشدارهایی که مسوولان انتظامی در خصوص استفاده نکردن شهروندان از خودروها و مسافربرهای شخصی داده اند، بسیاری از مردم این قضیه را جدی نگرفته اند و همچنان از مسافربرهای شخصی برای تردد در شهر استفاده می کنند که این ممکن است برای آنها مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه برخی ادعا می کنند که چون در شهر تاکسی نیست از خودروهای مسافربر شخصی استفاده می کنند باید گفت:  تاکسی در شهر است اما مردم باید با استفاده از تاکسی از تاکسیرانان حمایت کنند تا آنها انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشند.

سر بازرس تاکسی رانی پیرانشهر در پایان از شهروندان خواست: باتوجه به اینکه سازمان تاکسیرانی نسبت به جمع آوری مسافربرهای شخصی(تاکسی جعلی )اقدام چشمگیری نموده وکماکان ادامه خواهد داشت همکاری نمایند واز تجمع در محل استقرار اکیپ های بازرسی خودداری کنند.