مراسم بدرقه حجاج پیرانشهر و سردشت در مسجد جامع پیرانشهر

به گزارش کوردپیام: امشب حجاج پیرانشهر و سردشت با حضور گسترده مردم عازم سرزمین وحی شدند.    

به گزارش کوردپیام: امشب حجاج پیرانشهر و سردشت با حضور گسترده مردم عازم سرزمین وحی شدند.