مراسم اهداى کمربند و تجلیل از هنرجویان نمونه کیوکوشین کاراته ایچى گکى در پیرانشهر برگزار شد

حسن حاجى خضرى رئیس هیات کاراته شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام با اشاره به مراسم اهداى کمربند و تجلیل از هنرجویان نمونه ى (زمستان ٩۵) کلاس هاى ١٩ الى ٢٠:٣٠ روزهاى زوج ، ٢٢:٣٠ الى ٢۴ روزهاى زوج ، ١٩ الى ٢٠:٣٠ روزهاى فرد کیوکوشین کاراته ى ایچى گکى، گفت: روز چهارشنبه مورخ ٩۵/١/١۶ […]

حسن حاجى خضرى رئیس هیات کاراته شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام با اشاره به مراسم اهداى کمربند و تجلیل از هنرجویان نمونه ى (زمستان ٩۵) کلاس هاى ١٩ الى ٢٠:٣٠ روزهاى زوج ، ٢٢:٣٠ الى ٢۴ روزهاى زوج ، ١٩ الى ٢٠:٣٠ روزهاى فرد کیوکوشین کاراته ى ایچى گکى، گفت: روز چهارشنبه مورخ ٩۵/١/١۶ در سالن رزمى اداره ورزش وجوانان با حضور بیش از ١٠٠ نفر از هنرجویان این رشته، باشکوه خاصى برگزار گردید.