مجموع بارندگی سال زراعی جاری در #ایستگاه_هواشناسی_پیرانشهر تا امروز به ۹۵۱/۸ میلیمتر رسیده

به گزارش کوردپیام؛مجموع بارندگی سال زراعی جاری در #ایستگاه_هواشناسی_پیرانشهر تا امروز به ۹۵۱/۸ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد. 🌧🌧 جدول وضعیت بارش سال زراعی جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت ایستگاه های هواشناسی […]

به گزارش کوردپیام؛مجموع بارندگی سال زراعی جاری در #ایستگاه_هواشناسی_پیرانشهر تا امروز به ۹۵۱/۸ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.

🌧🌧 جدول وضعیت بارش سال زراعی جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت ایستگاه های هواشناسی استان آذربایجان‌غربی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

 هواشناسی قندیل