مجلس روضه اباعبدالله در تیمچه پارچه فروشان بازار تبریز‎