متأسفانه بعضی از افراد سودجو و منفعت طلب خواستار اعمال سلیقه های خود در مجموعه شورای پیرانشهر و سردشت هستند

 رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کوردپیام گفت:  متأسفانه بعضی از افراد سودجو و منفعت طلب خواستار اعمال سلیقه های خود در مجموعه شورا هستند که باید اعلام کنم مردم از مجموعه شورا انتظار دارند که از دادن هرگونه رأی احساسی و بر خلاف اعمال مصالح عمومی شهر […]

 رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کوردپیام گفت:  متأسفانه بعضی از افراد سودجو و منفعت طلب خواستار اعمال سلیقه های خود در مجموعه شورا هستند که باید اعلام کنم مردم از مجموعه شورا انتظار دارند که از دادن هرگونه رأی احساسی و بر خلاف اعمال مصالح عمومی شهر جداً خودداری نمایند چرا که نتیجه یک انتخاب بد و سلیقه ای باعث عقب ماندگی شهر در تمامی حوزه ها از جمله عمران و آبادانی خواهد شد و برعکس، یک انتخاب خوب و موفقیت آمیز باعث سربلندی مجموعه شورا و توسعه و آبادانی عمران شهری خواهد شد.
وی با سوال اینکه آیا در انتخاب شهردار پیرانشهر و سردشت دخالت می کنید؟ اظهار کرد: هرگز بصورت مستقیم در انتخاب شهرداران شهرهای پیرانشهر و گردکشانه دخالت نمی کنم، و توصیه میکنم که شورای شهر باید در انتخاب خود دقت کافی داشته باشند تا به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند.
  خضری ادامه داد: تجربه نشان داده است که هر زمان اعضای شورای شهر نسبت به انتخاب شهردار حساسیت به خرج داده و بر اساس اصل شایسته سالاری و بدور از هر گونه اعمال سلایق اقدام به انتخاب شهردار نموده اند در کار خود موفق عمل کرده اند که نتیجه آن هم در عملکرد شهردار و میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده تأئید این موضوع بوده است.
نماینده مردم پیرانشهر سردشت گفت: بعنوان وکیل مردم و بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود و ضمن احترام کامل به نظر اعضای شورا در اتخاذ تصمیمات خود، هر کجا احساس کنم که مصلحت عمومی فدای منفعت و مصلت فردی خواهد شد ورود پیدا خواهم کرد و از حق مردم دفاع خواهم کرد چرا که بدون شک انتخاب نادرست و عملکرد ضعیف شهردار علاوه بر خیانت به آراء مردم، باعث وارد آمدن ضرر و خسارات جبران ناپذیری به پیکره شهر خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: امیدوارم که منتخبین دوره پنجم که امانتدار رأی و اعتماد مردم هستند با درایت و شهامت و شجاعت کافی و در راستای تأمین منافع و مصالح عمومی شهروندان نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند که تجربه کاری و توانایی های لازم را برای مدیریت حساس شهر را داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه این گفتگو تصریح کرد: سعی خواهیم کرد با اتخاذ تدابیر جدید و برگزاری جلسات هم اندیشی و همفکری با مجموعه منتخبین دور پنجم در شهر و روستا بیشترین تعامل را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم داشته باشیم.