ما مثل اصحاب کهف شدیم! می‌خوابیم بیدار می‌شیم قیمت‌ها ده‌برابر شده!

بنابر مصوبه هیأت وزیران چ، از اول آذرماه نرخ دو فرآورده نفتی گاز مایع و نفت سفید مازاد بر سهمیه متقاضیان، معادل قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس، عرضه خواهد شد. این عدد برای LPG برابر با ٢٢ هزار تومان برای هر کیلوگرم خواهد بود که در حال حاضر قیمت سهمیه‌ای آن ٢٣٠ تومان […]

بنابر مصوبه هیأت وزیران چ، از اول آذرماه نرخ دو فرآورده نفتی گاز مایع و نفت سفید مازاد بر سهمیه متقاضیان، معادل قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس، عرضه خواهد شد.

این عدد برای LPG برابر با ٢٢ هزار تومان برای هر کیلوگرم خواهد بود که در حال حاضر قیمت سهمیه‌ای آن ٢٣٠ تومان است.

این درحالیست که مسئولین همواره تاکید بر عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی دارند.

در سکوت خبری کامل قیمت کپسول گاز سر به فلک کشید. پرسی گاز ملایر امروز پیکنیک ۲.۵ کیلویی رو ۶۴ هزار تومن پر می‌کرد و کپسول ۱۱ کیلویی ۳۵۰ هزار تومن!!

لازم بذکر است چند روز پیش نیز شهروندان از نرخ ۳۵۰ هزار تومانی هر کپسول (فقط گاز مایع) در پیرانشهر خبر دادند!