مانور آزمایشی انتخابات الکترونیکی در پیرانشهر برگزار می‌شود

اردوان نوسودی فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام از برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر خبر داد و گفت: به منظور آشنایی همشهریان گرامی با نحوه رای گیری الکترونیکی، در ۵ نقطه از شهر پیرانشهر چادرهای آموزشی برای آموزش و آشنایی همشهریان برپا شده است. وی ازشهروندان دعوت کرد:  از امروز ۱۰ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت […]

اردوان نوسودی فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام از برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر خبر داد و گفت: به منظور آشنایی همشهریان گرامی با نحوه رای گیری الکترونیکی، در ۵ نقطه از شهر پیرانشهر چادرهای آموزشی برای آموزش و آشنایی همشهریان برپا شده است.

وی ازشهروندان دعوت کرد:  از امروز ۱۰ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت جهت آموزش و آشنایی با نحوه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک به چادرهای اخذ رای مراجعه نمایند.

فرماندار شهرستان پیرانشهر ۵ نقطه از شهر را  میدان جمهوری اسلامی، چهارراه آزادی، پنچ راه استقلال، میدان گاز و چهارراه مصلی(مسجد جامع جدید ) نام برد.
وی اظهار کرد: ۲۹ اردیبهشت ماه روز برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا بزرگترین رویداد سیاسی امسال است که امیدواریم در این انتخابات موفق باشیم.