ماموستایان پیرانشهر اهانت کشور سوئد و دانمارک به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند ‌+فیلم

به گزارش کوردپیام، در پی اهانت افرادی در کشور سوئد و دانمارک به قرآن کریم و سکوت دولتمردان و مدعیان آزادی در کشورهای غربی ، ماموستایان پیرانشهر در تجمع اعتراضی که در مرکز بزرگ اسلامی این شهر برگزار شد این هتک حرمت و اهانت به مقدسات اسلام را به شدت محکوم کردند .

به گزارش کوردپیام، در پی اهانت افرادی در کشور سوئد و دانمارک به قرآن کریم و سکوت دولتمردان و مدعیان آزادی در کشورهای غربی ، ماموستایان پیرانشهر در تجمع اعتراضی که در مرکز بزرگ اسلامی این شهر برگزار شد این هتک حرمت و اهانت به مقدسات اسلام را به شدت محکوم کردند .