لیست نهایی کاندیداهای شورای اسلامی شهر پیرانشهر منتشر شد

بسمه تعالی آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، شهر پیرانشهر در اجرای ماده ۱ قانون انتخابات و ماده ۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر، شهر پیرانشهر می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخه ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات […]

بسمه تعالی

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، شهر پیرانشهر

در اجرای ماده ۱ قانون انتخابات و ماده ۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر، شهر پیرانشهر می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخه ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر، شهر پیرانشهر به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کد نامزد

۱

خانم سعادت ابراهیم پور

رسول

۱۲۴

۲

آقای سلیمان ابراهیمی

قادر

۱۲۷

۳

آقای احمد ابراهیمی نیا

مامند

۱۲۸

۴

آقای چالاک ابروئی

پیروت

۱۲۹

۵

آقای طاهر ابوبکری

محمد

۱۴۱

۶

آقای یوسف ابوبکری

فتاح

۱۴۲

۷

آقای عمر احمدآقائی

عباس

۱۴۶

۸

آقای سلیمان احمد مرادی

احمد

۱۴۸

۹

خانم آسیه آریانفر

رسول

۱۴۹

۱۰

آقای امیر آزفنداک

محمد

۱۵۱

۱۱

آقای یاسین اصغری

سعدون

۱۵۲

۱۲

آقای مجنون آموسی

رسول

۱۵۴

۱۳

آقای مسعود امیرعشایری

سلیمان

۱۵۶

۱۴

آقای خسرو باپیری

رحمان

۱۵۸

۱۵

آقای قادر بادبرین

ابراهیم

۱۵۹

۱۶

آقای غفور بادپا

محمد

۱۶۱

۱۷

خانم آمینه بایزیدی

بایزید

۱۶۲

۱۸

آقای احمد بزله

مراد

۱۶۴

۱۹

عمر بشیری

علی

۱۶۵

۲۰

عبدالرحیم بیگ زاد

رسول

۱۶۷

۲۱

خانم گلشاد پورمحمود

مصطفی

۱۶۹

۲۲

خانم کلثوم پوره

عثمان

۱۷۱

۲۳

آقای طاهر پوشی

عبداله

۱۷۲

۲۴

آقای رحمان پیروت نیا

قادر

۱۷۴

۲۵

آقای صفر تفاخر

عبداله

۱۷۶

۲۶

آقای حسن جژنی بالقچی

اسماعیل

۱۷۸

۲۷

خانم چیمن جوانمردی

محمد

۱۸۱

۲۸

آقای زانا چم

بایزید

۱۸۲

۲۹

آقای اسماعیل چوخ

محمد

۱۸۵

۳۰

آقای حسین چوکل زاده

خالند

۱۸۶

۳۱

آقای لقمان حاجی حسینی

طه

۱۸۷

۳۲

آقای حسن حاجی خضری

عبداله

۱۸۹

۳۳

آقای خالد حسن آقای

عبدالرحمن

۱۹۱

۳۴

آقای عثمان حسن زاده

حسین

۱۹۲

۳۵

آقای علی حسنی

رسول

۱۹۴

۳۶

سید انور حسینی

رشید

۱۹۵

۳۷

خانم شیلر خاکی

محمد

۱۹۶

۳۸

آقای ابوبکر خضری

عزیز

۲۱۲

۳۹

آقای فردین خضری

ابوبکر

۲۱۴

۴۰

آقای محمد دلدار

محمدامین

۲۱۵

۴۱

آقای جمال راموز

اسمعیل

۲۱۶

۴۲

آقای ابراهیم رحمانی

رحمان

۲۱۷

۴۳

آقای عبدالباسط رحمت پور

محمد

۲۱۸

۴۴

آقای ادریس رحمتی

علی

۲۱۹

۴۵

آقای کامران رسولی

اسماعیل

۲۴۱

۴۶

آقای سید جمال رکابدار

سید محمد

۲۴۲

۴۷

آقای حیدر سرشین

رحیم

۲۴۹

۴۸

آقای جمال سعیدنیا

مراد

۲۵۱

۴۹

آقای لقمان سلیمی

علی

۲۵۶

۵۰

آقای اسماعیل سمیعی

حسین

۲۵۷

۵۱

آقای علی سمیعی

حسین

۲۵۸

۵۲

آقای جمال سید احمدی آذر

ابراهیم

۲۵۹

۵۳

خانم سیده زمانه سیدطاهری

سید محمود

۲۶۱

۵۴

آقای انور شکور زاده

ابراهیم

۲۶۲

۵۵

آقای رحمن شوکت نقده

حسن

۲۶۵

۵۶

آقای مصطفی صدری

عبداله

۲۶۷

۵۷

آقای سید صلاح الدین طه زاده

سید عبدالله

۲۶۸

۵۸

آقای هیمن عباسیان

ابراهیم

۲۶۹

۵۹

آقای صابر عبداله رش

احمد

۲۷۲

۶۰

آقای محمد علیزاده

علی

۲۷۴

۶۱

آقای کمال غفوردوست

محمد

۲۷۵

۶۲

آقای سلیمان فتح الهی

عبداله

۲۷۶

۶۳

آقای رسول قربانی

محمد

۲۷۹

۶۴

خانم نسرین قریشی

سیدطه

۲۸۱

۶۵

آقای سید امیر قریشی

رسول

۲۸۲

۶۶

آقای یونس قیاسی

محمدامین

۲۸۴

۶۷

خانم فخری گلابی

علی

۲۸۶

۶۸

آقای کیوان لطیفی

محمود

۲۸۷

۶۹

آقای محمد محمدپور

رشید

۲۹۲

۷۰

خانم قانعه محمدخوازی

مراد

۲۹۴

۷۱

آقای حسین محمدزاده

عزیز

۲۹۵

۷۲

آقای محمدزاهد محمدزاده اقدم

امیر

۲۹۶

۷۳

آقای معروف محمدزاده اقدم

بایز

۲۹۷

۷۴

آقای شورش محمدسکری

مصطفی

۲۹۸

۷۵

آقای سیروان محمدیان

خضر

۴۱۴

۷۶

آقای ایوب محمودپور

عثمان

۴۱۵

۷۷

خانم زهرا محمودی

رحمن

۴۱۷

۷۸

آقای سید حاصل محمودی

سید جلال

۴۱۸

۷۹

آقای عبداله محمودی ارشد

رحیم

۴۱۹

۸۰

آقای حسین مریدی فر

رسول

۴۲۱

۸۱

آقای مراد مزنی

رسول

۴۲۴

۸۲

آقای ابراهیم مصطفی پور

محمد

۴۲۵

۸۳

آقای محمد ملازویان

حسن

۴۲۹

۸۴

آقای ملا عمر مندی

محمد

۴۵۱

۸۵

آقای جعفر منگور کردستانی

ابراهیم

۴۵۲

۸۶

آقای ابراهیم مولودی

علی

۴۵۴

۸۷

آقای سلیم نادری

عثمان

۴۵۶

۸۸

آقای خالید نجمی

قادر

۴۵۷

۸۹

آقای کریم نصراله

محمدرسول

۴۵۹

۹۰

آقای محمد وطن دوست تمرچیان

مصطفی

۴۶۱

توجه!

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگه رای بنویسند.

۲-هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری پیرانشهر در اجرای ماده ۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت وشکایات انتخاباتی می باشد.

۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

اردوان نوسودی فرماندار شهرستان پیرانشهر