قیمت خرید محصول چغندر قند برای سال جاری درحدود ۳۰۹۱ ریال با عیار ۱۶ درصد تعیین شده است/تحویل این محصول زودتر از سال های گذشته و احتمالا از اوایل شهریور

به گزارش کوردپیام ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود بیش از دو میلیون تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شود ، گفت: دوره برداشت چغندرقند ۱۱۰ روز بوده و تا اواسط دی ماه سال جاری کارخانه های قند، محصول تولیدی چغندرکارانی که براساس برنامه ابلاغی عقد قرارداد با […]

به گزارش کوردپیام ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود بیش از دو میلیون تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شود ، گفت: دوره برداشت چغندرقند ۱۱۰ روز بوده و تا اواسط دی ماه سال جاری کارخانه های قند، محصول تولیدی چغندرکارانی که براساس برنامه ابلاغی عقد قرارداد با کارخانجات نموده اند را تحویل خواهند گرفت.

کریم زاده بیان کرد: از ۵ کارخانه قند موجود در استان انتظار داریم به دلیل تسهیل روند تحویل چغندر قند و جلوگیری از ازدحام جلوی کارخانجات، تحویل این محصول را زودتر از سال های گذشته و از اوایل شهریور آغاز کنند و تا اتمام تحویل محصول چغندرقند پیمان کارانی که براساس برنامه ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی با کارخانه ها عقد قرارداد نموده اند، نسبت به آزادکاران خارج از برنامه ابلاغی در اولویت تحویل قرار بگیرند.

کریم زاده با اشاره به اینکه در سطح استان فقط در شهرستانهای تکاب و سردشت چغندر قند کشت نمی شود، اضافه کرد: بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در استان مربوط به شهرستانهای پیرانشهر، بوکان ،میاندوآب ،نقده و اشنویه است.

وی اضافه کرد : قیمت خرید محصول چغندر قند برای سال جاری درحدود ۳۰۹۱ ریال با عیار ۱۶ درصد تعیین شده است.