قلیان سراهای شهرستان پیرانشهر جمع آوری شدند

به گزارش کوردپیام ، در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در نتیجه جلسات فشرده ما بین ادارات ذیمدخل در خصوص برخورد قانونی با واحد های صنفی که در سطح شهرستان پیرانشهر اقدام به عرضه “قلیان” می کردند ۱۷ تیرماه سالجاری کارگروهی متشکل از مقام عالی قضایی شهرستان (دادستان پیرانشهر)، فرماندهی انتظامی، شبکه بهداشت […]

به گزارش کوردپیام ، در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در نتیجه جلسات فشرده ما بین ادارات ذیمدخل در خصوص برخورد قانونی با واحد های صنفی که در سطح شهرستان پیرانشهر اقدام به عرضه “قلیان” می کردند ۱۷ تیرماه سالجاری کارگروهی متشکل از مقام عالی قضایی شهرستان (دادستان پیرانشهر)، فرماندهی انتظامی، شبکه بهداشت ودرمان، اتاق اصناف، جهاد کشاوزی و پرسنل  نیروی انتظامی شهرستان اقدام به پلمپ قلیان سراهای شهرستان کردند.

در این اقدام ۸ باب واحد صنفی عرضه کننده قلیان بطور کامل پلمپ و تعداد ۱۷۸ فِرق قلیان و ۱۱ عدد تخته نرد ظبط شد و  و در کارگروه متشکل شده مقرر شد منبعد دایر نمودن واحد صنفی جهت عرضه قلیان تحت هر عنوان ممنوع بوده و اجازه فعالیت نخواهند داشت لذا درصورت مشاهده فعالیت چنین واحدهایی ضمن پلمپ مکان مذکور با متصدیان آنها برخورد قانونی خواهد شد.