فیلمی از بارش برف در روستاهای مرزی خوی و سلماس

به گزارش کوردپیام، برف ناشی از فعالیت سامانه‌ زودگذر دریای سیاه؛ روستاهای مرزی خوی و سلماس را سفیدپوش کرد. IMG_2138

به گزارش کوردپیام، برف ناشی از فعالیت سامانه‌ زودگذر دریای سیاه؛ روستاهای مرزی خوی و سلماس را سفیدپوش کرد.

IMG_2138