فوت یک عضو شورای شهر مهاباد به دلیل سکته قلبی

    براساس گزارشات رسیده مردمی، “امید خضری” عضو شورای شهر مهاباد بامداد امروز به علت سکته قلبی در بیمارستان این شهر فوت کرد./ خضری در دوره چهارم و ششم عضو شورای شهر مهاباد بود و به مدت یکسال نیز ریاست آن را برعهده داشت.   ✍پایگاه خبری کوردپیام 🆔 @kurdpayam

 

 

براساس گزارشات رسیده مردمی، “امید خضری” عضو شورای شهر مهاباد بامداد امروز به علت سکته قلبی در بیمارستان این شهر فوت کرد./ خضری در دوره چهارم و ششم عضو شورای شهر مهاباد بود و به مدت یکسال نیز ریاست آن را برعهده داشت.

 

✍پایگاه خبری کوردپیام

🆔 @kurdpayam