فوت مادر ۲۱ باردار پیرانشهری در بیمارستان ارومیه

به گزارش کوردپیام،  به نقل از یک منبع آگاه مادر باردار ۲۱ ساله پیرانشهری در ارومیه جان باخت. طی این گزارش، یک مادر ۲۱ ساله پیرانشهری پس از وضع حمل دوقلوهای خود در بیمارستان ارومیه که زایمان سختی نیز داشته است مرخص و پس از یک روز وضعیت وی وخیم و توسط بالگرد امداد دوباره […]

به گزارش کوردپیام،  به نقل از یک منبع آگاه مادر باردار ۲۱ ساله پیرانشهری در ارومیه جان باخت.

طی این گزارش، یک مادر ۲۱ ساله پیرانشهری پس از وضع حمل دوقلوهای خود در بیمارستان ارومیه که زایمان سختی نیز داشته است مرخص و پس از یک روز وضعیت وی وخیم و توسط بالگرد امداد دوباره به ارومیه منتقل می شود و متأسفانه ۱۳ تیر سال جاری در بیمارستان آن شهر جان خود را از دست می دهد.