فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت سیدالشهدا حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان تسلیت باد

▪️فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت سیدالشهدا حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان تسلیت باد.

▪️فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت سیدالشهدا حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان تسلیت باد.