غرق شدن یک نفر در سد کانی سیب پیرانشهر

به گزارش کوردپیام، متاسفانه  امروز بعد از ظهر دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ یک نفر د ر صد کانی سیب شهرستان پیرانشهر(از سمت روستای لاوین) غرق شد. جسد فرد غرق شده سرانجام پس از جست و جو و تلاش زیاد توسط نیروهای مردمی از سد بیرون آورده و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل گردید. فرد […]

به گزارش کوردپیام، متاسفانه  امروز بعد از ظهر دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ یک نفر د ر صد کانی سیب شهرستان پیرانشهر(از سمت روستای لاوین) غرق شد.

جسد فرد غرق شده سرانجام پس از جست و جو و تلاش زیاد توسط نیروهای مردمی از سد بیرون آورده و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل گردید.
فرد فوت شده تقریبا ۴۰ ساله و از نظامیان شاغل در شهرستان پیرانشهر می باشد.