عدم ایمنی جاده های استان آذربایجان غربی، صدای شخص استاندار را نیز درآورد!

استاندار آذربایجان غربی: صیانت از جان مردم در جاده ها در اولویت کار دستگاهها باشد / سامانه های کنترل جاده ای و شهری آذربایجان غربی ارتقا یابد.

به گزارش کوردپیام؛ محمدصادق معتمدیان امروز در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات و شورای هماهنگی ترافیک آذربایجان غربی با تاکید بر اولویت بندی اجرای پروژه ها مناطق حادثه خیز استان، افزود: برای مدیریت زمان در اجرای پروژه های حمل و نقل جاده ای، روزشمار گذاشته شده و کنترل و نظارت تشدید خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه پروژه های جاده ای به صورت کامل زیر بار ترافیک رفته و نواقصی نداشته باشد، افزود: نیازهای جانبی جاده ها چون علائم راهنمایی و رانندگی، روشنایی، خط کشی و … پیش از بهره برداری تامین شود.

استاندار آذربایجان غربی به تعیین وظایف و تکالیف دستگاه های متولی در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز اشاره کرده و یادآور شد: نظارت بر تخلفاتی چون انباشت نخاله و فروش میوه و … در حریم جاده ها تشدید شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در کاهش تاثیر خطای انسانی در تصادفات جاده ای و شهری، افزود: با تبلیغات محیطی و رسانه ای و انجام اقدامات ایجابی در کنار اقدامات سلبی، فرهنگ سازی لازم برای یک رانندگی بهتر صورت پذیرد

استاندار آذربایجان غربی گفت: آمار جانباختگان در تصادفات جاده ای استان قابل قبول نبوده و صیانت از جان مردم در اولویت کار دستگاه های متولی قرار گیرد.