صید ماهی در دریاچه سد مهاباد به ۵۰ تُن در سال کاهش یافت

به گزارش کوردپیام؛ مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد با اشاره به اینکه در سال های قبل بیش از ۱۵۰ تُن ماهی از دریاچه پشت سد مهاباد صید می شد، گفت: هم اکنون صید ماهی در دریاچه این سد به ۵۰ تُن در سال کاهش یافته است. جواد شاشانی افزود: با توجه به اینکه از […]

به گزارش کوردپیام؛ مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد با اشاره به اینکه در سال های قبل بیش از ۱۵۰ تُن ماهی از دریاچه پشت سد مهاباد صید می شد، گفت: هم اکنون صید ماهی در دریاچه این سد به ۵۰ تُن در سال کاهش یافته است.

جواد شاشانی افزود: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۲ رهاسازی بچه ماهی در دریاچه سد مهاباد متوقف شده، میزان صید اعضای تعاونی نیز هر سال کمتر می شود و اکنون به ۵۰ تُن در سال رسیده است.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل رهاسازی گونه سوف که از سایر گونه‌های بومی تغذیه می‌کند، اکوسیستم دریاچه سد تغییر کرده بنابراین همزمان با صید ماهی در این سد، طرح مبارزه با گونه سوف نیز اجرا می‌شود