شکارچیان کل و بز در پیرانشهر دستگیر شدند

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی سه شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند. وی اظهار کرد: از این شکارچیان متخلف لاشه یک بز وحشی و لاشه یک کل وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله زنی مجهز به دوربین، یک […]

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی سه شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: از این شکارچیان متخلف لاشه یک بز وحشی و لاشه یک کل وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله زنی مجهز به دوربین، یک قبضه اسلحه ته پر، و سایر ادوات شکار کشف گردید.
ایزان افزود: متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر گفت: بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشی معادل ده میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ بیست میلیون تومان به حساب دولت واریز نمایند.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره حفاظت محیط زیست می باشد.