شهروندان در مراجعه به طبیعت و پس از اتمام سفر حتما اتش روشن کرده خود را خاموش کنند

به گزارش کوردپیام،  با توجه به مراجعه شهروندان به طبیعت و روشن کردن آتش برای پخت و پز، حتما پس از اتمام کار و یا سفر خود، آتش را به صورت کامل خاموش کنند. هر گونه جرقه ای یا وجود آتشی کوچک در طبیعت می تواند منجر به گسترش آتش و وقوع یک آتش سوزی […]

به گزارش کوردپیام،  با توجه به مراجعه شهروندان به طبیعت و روشن کردن آتش برای پخت و پز، حتما پس از اتمام کار و یا سفر خود، آتش را به صورت کامل خاموش کنند.

هر گونه جرقه ای یا وجود آتشی کوچک در طبیعت می تواند منجر به گسترش آتش و وقوع یک آتش سوزی در طبیعت شود که شهروندان حتما این را مد نظر داشته باشند که آتش روشن شده را به طور کامل خاموش کنند.