شهروندان اقلیم کردستان می‌توانند تا یکسال با ماشین شخصی در ایران حضور داشته باشند

به گزارش کوردپیام،  طی رایزنی استاندار اربیل اقلیم کردستان عراق با سرکنسولگری ایران در اربیل اقلیم کردستان، شهروندان اقلیم می‌توانند با هر نوع ماشین شخصی اعم از سواری و یا باری یک سال در داخل ایران تردد داشته باشند. شهروندان می‌توانند با دریافت یک دفترچه و پرداخت مبلغی خاص مجوز این تردد را دریافت کنند

به گزارش کوردپیام،  طی رایزنی استاندار اربیل اقلیم کردستان عراق با سرکنسولگری ایران در اربیل اقلیم کردستان، شهروندان اقلیم می‌توانند با هر نوع ماشین شخصی اعم از سواری و یا باری یک سال در داخل ایران تردد داشته باشند.

شهروندان می‌توانند با دریافت یک دفترچه و پرداخت مبلغی خاص مجوز این تردد را دریافت کنند