شهردار و چند مدیر شهرداری مریوان بازداشت شدند

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: امروز صبح شهردار و چند مدیر شهرداری مریوان با اتهام ارتشاء و تحصیل مال نامشروع بازداشت شدند. طبق تحقیقات صورت گرفته تاکنون، این افراد مبالغی را از اشخاصی که دارای ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در سطح شهر و یا تغییرکاربری غیرمجاز در حریم شهر بودند دریافت کرده‌اند. […]

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: امروز صبح شهردار و چند مدیر شهرداری مریوان با اتهام ارتشاء و تحصیل مال نامشروع بازداشت شدند.

طبق تحقیقات صورت گرفته تاکنون، این افراد مبالغی را از اشخاصی که دارای ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در سطح شهر و یا تغییرکاربری غیرمجاز در حریم شهر بودند دریافت کرده‌اند.

همچنین در پرونده‌های تخلفات ساخت و ساز مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، به صورت مستقیم و یا با واسطه در قالب پول نقد دریافت می‌کردند.