شهرداری پیرانشهر ۲۶ میلیارد تومان بدهکار است

خالد حسن آقایی در گفتگو با کوردپیام گفت: شهرداری پیرانشهر مبلغی نزدیک به ۲۶ میلیارد تومان بدهکار می باشد. وی اظهار کرد: حقوق کارمندان و کارگران نزدیک به سه ماه معوقه دارد که مربوط به دوره قبل می باشد. رئیس شورای شهر پیرانشهر تصریح کرد: مبلغ طلبکاری که قبلا در سایت ها و شبکه های […]

خالد حسن آقایی در گفتگو با کوردپیام گفت: شهرداری پیرانشهر مبلغی نزدیک به ۲۶ میلیارد تومان بدهکار می باشد.

وی اظهار کرد: حقوق کارمندان و کارگران نزدیک به سه ماه معوقه دارد که مربوط به دوره قبل می باشد.

رئیس شورای شهر پیرانشهر تصریح کرد: مبلغ طلبکاری که قبلا در سایت ها و شبکه های مجازی به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان اعلام شده بود بدون سند و مدرک ارائه شده و مبنای محاسبه از زمان تاسیس شهرداری ها بوده و مربوط به طلب شهرداری از اداره جات می باشد که هم رقم غیر واقعی و هم غیر قابل وصول می باشد.

حسن آقایی گفت: با وجود مشکلات فراوان شهرداری، شورای دور پنجم با تمام تلاش و توان در این دوماه سعی کرده نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان اقدام نماید.