شهرداری، خاستگاه خدمت یا قدرت؟

کوردپیام: سال ۹۶ سال انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بود و همه مردم ایران زمین و از جمله مردم غیور پیرانشهر در انتخابات روز ۲۹ اردیبهشت با خلق حماسه ملی دیگری و با دنیای از امید و آرزو به دنبال تغییری اساسی پای به صندوق های رای گذاشتند صرف نظر از نتیجه انتخابات و […]

کوردپیام: سال ۹۶ سال انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بود و همه مردم ایران زمین و از جمله مردم غیور پیرانشهر در انتخابات روز ۲۹ اردیبهشت با خلق حماسه ملی دیگری و با دنیای از امید و آرزو به دنبال تغییری اساسی پای به صندوق های رای گذاشتند صرف نظر از نتیجه انتخابات و جدای از اصلح بودن یا نبودن منتخبین ، آن چیزی که برای بنده به عنوان یک شهروند مهم و اساسی  می باشد، انتخاب شهردار اصلح است.

حال سوال این است که آیا افرادی که از روز بعد از انتخابات به هر دری می زنند تا نظر منتخبین را جهت شهردار شدن جلب کنند، آیا فردا استقلال کاری خواهند داشت؟ آیا این نوع شخصیت ها قصد خدمت را دارند؟ یا مال اندوزی؟ و هزاران سوال دیگر … ،

به عرض منتخبین محترم صرفا جهت یاد آوری می رسانم که این افراد هیچ وقت به قصد خدمت اعلام آمادگی  نمی کنند و نخواهند کرد، صادقانه بگویم که اگر کسی بخواهد شهردار بشود و صادقانه خدمت کند جز دردسر و گرفتاری چیز دیگری نصیب آن نمی شود پس به این نکته اساسی می رسیم که این منتخبین شورا هستند،که باید به دنبال فرد اصلحی باشند که منافع شخصی را کنار گذاشته و تنها به منافع عمومی آن فکر کنند و در راستای آبادانی و توسعه شهر قدم بگذارد ونباید به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه دهند که به دنبال منتخبین بروند تا نظر آنها را هر طور که شده جلب و به کرسی نشانند.

سوال اساسی دیگر این است که آیا فردی که از هر لحاظ تخصص شهردار بودن را دارد . آیا حاضر است التماسانه درخواست شهردار شدن را از منتخبین نمایید؟ قضاوت با شما…………
یوسفی- کارشناس حقوقی شهرداری