شرایط دانشجویانی که ۲ بار از تحصیل انصراف می دهند برای نظام وظیفه چگونه است؟

به گزارش کوردپیام: طی سال‌های اخیر برخی از دانشجویان به این قانون اعتراض کرده‌اند و آن را غیرمنطقی دانسته‌اند، به همین دلیل قانون ”استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع برای یکبار» مورد بررسی قرار گرفت اما هنور تغییراتی در آن صورت نگرفته است. دانشجویانی که برای بار دوم از تحصیل انصراف می‌دهند باید خود را […]

به گزارش کوردپیام: طی سال‌های اخیر برخی از دانشجویان به این قانون اعتراض کرده‌اند و آن را غیرمنطقی دانسته‌اند، به همین دلیل قانون ”استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع برای یکبار» مورد بررسی قرار گرفت اما هنور تغییراتی در آن صورت نگرفته است.

دانشجویانی که برای بار دوم از تحصیل انصراف می‌دهند باید خود را آماده خدمت سربازی کنند و پس از دریافت کارت پایان خدمت مجدد در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود به تحصیل بپردازند و معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی دیگر به آنها تعلق نخواهد گرفت.