سیل به ۱۵۰۰ هکتار از اراضی پیرانشهر خسارات وارد کرد

سید قادر قریشی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیراتشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: بارش های اخیر باران در چند روز گذشته هر چند در بعضی از جهات موجب خوشحالی عموم مردم شد، اما شدت این بارش ها در بعضی از نقاط به حدی بود که متاسفانه باعث وارد شدن خسارات جدی به بخش های مختلف […]

سید قادر قریشی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیراتشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: بارش های اخیر باران در چند روز گذشته هر چند در بعضی از جهات موجب خوشحالی عموم مردم شد، اما شدت این بارش ها در بعضی از نقاط به حدی بود که متاسفانه باعث وارد شدن خسارات جدی به بخش های مختلف شده است.
وی ادامه داد: پس از اتمام بارش های سیل آسا در منطقه بوِیژه در محدوده شهرستان پیرانشهر بخش عظیمی از اراضی این شهرستان دچار خسارات جدی شد که پس از تمام تحقیقات لازم توسط کارشناسان حوزه کشاورزی مشخص گردید که حدود ۱۵۰۰ هکتار از اراضی چغندر قند و گندم ،بعلت درگیر شدن با سیل اخیر دچار خسارات جدی شده است.
قریشی افزود: سیل همچنین به ٣ واحد پرورش ماهی از ۴٠ تا ١٠٠درصد خسارات وارد کرده است و همچنین کانالهای طرحهای آبیاری و پمپاژهای آبیاری وجوهای سنتی موجود در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری شهرستان را به کلی دچار خسارات نموده است.
مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ هکتار از باغ و اراضی کشت شده یونجه نیز خسارات دیده اند ، عنوان کرد: در مجموع و پس از بررسی های لازم میزان کل خسارات وارده به اراضی سطح زیر کشت شهرستان پیرانشهر حدود پنج میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان برآورد شده است.