سلیمان احمد مرادی با حکم استاندار آذربایجان غربی رسماً بعنوان شهردار شهر لاجان انتخاب شد

به گزارش کوردپیام،  سلیمان احمد مرادی در این چند ماه که سکان سرپرستی شهرداری شهر لاجان را بر عهده دارند عملکرد چشمگیری داشته اند و موجب رضایت حداکثری اهالی شهرلاجان از عملکرد شهرداری و مجموعه شورای شهر شدەاند./ ضمن تبریک به وی و مجموعه شهرداری و شورای شهر لاجان، امیدواریم با حضور وی شاهد پیشرفت […]

به گزارش کوردپیام،  سلیمان احمد مرادی در این چند ماه که سکان سرپرستی شهرداری شهر لاجان را بر عهده دارند عملکرد چشمگیری داشته اند و موجب رضایت حداکثری اهالی شهرلاجان از عملکرد شهرداری و مجموعه شورای شهر شدەاند./

ضمن تبریک به وی و مجموعه شهرداری و شورای شهر لاجان، امیدواریم با حضور وی شاهد پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر شهرلاجان باشیم.

✍پایگاه خبری کوردپیام
🆔 @kurdpayam