ستاد انتخابات استان نتایج حوزه انتخابیه ارومیه و شهرستان های دیگر رو را به شرح ذیل اعلام کرد:

🎲ستاد انتخابات استان نتایج حوزه انتخابیه ارومیه و شهرستان های دیگر رو را به شرح ذیل اعلام کرد:  🔵حاکم ممکان/شهین جهانگیری/سید سلمان ذاکر  🔵خوی و چایپاره: عادل نجف زاده 🔵نقده و اشنویه: عبدالکریم حسین زاده 🔵سلماس: یعقوب رضا زاده 🔵شاهین دژ و تکاب: محمد میرزایی 🔵میاندوآب، چهار برج و باروق: علی احمدی 🔵مهاباد: سلام ستوده […]

🎲ستاد انتخابات استان نتایج حوزه انتخابیه ارومیه و شهرستان های دیگر رو را به شرح ذیل اعلام کرد: 

🔵حاکم ممکان/شهین جهانگیری/سید سلمان ذاکر 

🔵خوی و چایپاره: عادل نجف زاده

🔵نقده و اشنویه: عبدالکریم حسین زاده

🔵سلماس: یعقوب رضا زاده

🔵شاهین دژ و تکاب: محمد میرزایی

🔵میاندوآب، چهار برج و باروق: علی احمدی

🔵مهاباد: سلام ستوده

🔵پیرانشهر، سردشت و میرآباد: کمال حسین پور

✍پایگاه خبری کوردپیام

🌐 @kurdpayam