ساختــمان اداره بیـمه سلامت پیرانــشهر افتتاح شد

به گزارش کوردپیام،  امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساخـتمان اداری بیمه سلامت پیرانـشهر با اعـتبار ۴۰ مـیلیارد ریال با زیربنـای ۳۷۵ مترمربع؛  با حضور فرماندار پیرانشـهر، نماینــده مردم  شــهرسـتان، مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت کشور، مدیر کل بیــمه سلامت استان و مســؤلین شهرستـانی افتتاح شد. حدود ۱۰۷ هزار نفر یعنی ۸۰ […]

به گزارش کوردپیام،  امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساخـتمان اداری بیمه سلامت پیرانـشهر با اعـتبار ۴۰ مـیلیارد ریال با زیربنـای ۳۷۵ مترمربع؛  با حضور فرماندار پیرانشـهر، نماینــده مردم  شــهرسـتان، مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت کشور، مدیر کل بیــمه سلامت استان و مســؤلین شهرستـانی افتتاح شد.

حدود ۱۰۷ هزار نفر یعنی ۸۰ درصد از جمعیت شهرستان پیرانشهر تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند.