زیاده خواهی های دونماینده دلیل ناکامی کوردها در رسیدن به هیات رئیسه مجلس

به گزارش کوردپیام به نقل از کردپرس، در رای گیری امروز برای انتخاب هیئت رئیسه سال دوم مجلس دهم، نماینده بوکان و نماینده سردشت و پیرانشهر از ورود به هیئت رئیسه ناکام ماندند.   نماینده مهاباد اظهار کرد: از سوی فراکسیون امید آقای قسیم عثمانی نماینده بوکان و از سوی فراکسیون مستقلین مجلس آقای رسول خضری نماینده […]

به گزارش کوردپیام به نقل از کردپرس، در رای گیری امروز برای انتخاب هیئت رئیسه سال دوم مجلس دهم، نماینده بوکان و نماینده سردشت و پیرانشهر از ورود به هیئت رئیسه ناکام ماندند. 

 نماینده مهاباد اظهار کرد: از سوی فراکسیون امید آقای قسیم عثمانی نماینده بوکان و از سوی فراکسیون مستقلین مجلس آقای رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر به عنوان کاندیدای عضو ناظر مجلس معرفی شدند.
جلال محمود زاده گفت: کاندیدا شدن همزمان این دو نماینده باعث شد که رأی هردو نفر در رأی گیری تقسیم شده و حدنصاب لازم را کسب نکنند.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان بوکان و سردشت و پیرانشهر به نظر فراکسیون اهل سنت توجه می کردند یک نفرقطعا آرای لازم را کسب می کرد.
وی در پایان گفت: بنده امروز صبح هم با آقای عثمانی و هم آقای خضری در مورد ماندن یک نفر در انتخابات هیئت مجلس صحبت کردم اما هر دوب ایشان اصرار داشتند که در رقابت های انتخاباتی باقی بمانند و همین امر یعنی شرکت همزمان ۲ کُرد اهل سنت در انتخاب هیات رئیسه مجلس منجر به رأی نیاوردن هر دو کاندیدای کُرد اهل سنت شد.