زنبورداران مهاجر، تهدیدی برای رشد صنعت زنبورداری در شهرستان پیرانشهر

به گزارش کوردپیام،  چندین سال است که به عده ای از مردم پیرانشهر به شغل زنبورداری در کوهستان های این شهرستان مشغول فعالیت هستند، و طی سالیان گذشته شمار زیادی از شهروندان  و جوانان پیرانشهر را به این شغل و صنعت گرایش داده اند  که کنون هر کدام خود تولید کننده عسل طبیعی هستند. اما […]

به گزارش کوردپیام،  چندین سال است که به عده ای از مردم پیرانشهر به شغل زنبورداری در کوهستان های این شهرستان مشغول فعالیت هستند، و طی سالیان گذشته شمار زیادی از شهروندان  و جوانان پیرانشهر را به این شغل و صنعت گرایش داده اند  که کنون هر کدام خود تولید کننده عسل طبیعی هستند.

اما تقریبا ۲ سالی است که بسیاری از زنبورداران مهاجری که از شهرهای بسیار دور به این شهرستان نقل مکان کرده اند و هیچ سودی برای این شهر و صنعت زنبورداری در پیرانشهر ندارند، تهدیدی برای رشد و توسعه این صنعت توسط جوانان شهرمان محسوب می شوند.

شرایط امسال به گونه ای بود که از هر ۳ زنبوردار در پیرانشهر حتما یکی از آنان مهاجر بود و نمیدانم اداره جهاد کشاورزی چطوری به این همه زنبوردار مهاجر مجوز داده است؟؟؟!!!!

حال انتظار دارم مدیر جهاد کشاورزی به این نابسامانی و بی نظمی صنعت زنبورداری و وجود این همه زنبوردار مهاجر پاسخ دهند.