رژه نیروهای مسلح در شهرستان پیرانشهر به مناسبت روز ارتش برگزار شد

به گزارش کوردپیام: به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی یگان های نظامی و انتظامی شهرستان پیرانشهر از مقابل مسئولان و  فرماندهان نظامی و مسئولان حاضر در این مراسم رژه رفتند.

به گزارش کوردپیام: به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی یگان های نظامی و انتظامی شهرستان پیرانشهر از مقابل مسئولان و  فرماندهان نظامی و مسئولان حاضر در این مراسم رژه رفتند.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27