روحانی: از ۱۶ تیر اقدام بعدی را انجام می دهیم/ طرف های دیگر به تعهداتشان عمل نکنند راکتور اراک به حالت قبل از برجام بر می گردد

به گزارش کوردپیام، حسن روحانی در جلسه هیات دولت افرود:  ما این تعهد را کنار می گذاریم و به هر مقداری که موردنیاز و ضرورت باشد غنی سازی انجام خواهیم داد. وی خطاب به طرف های غربی گفت: از این تاریخ اگر به  تمام تعهداتی که داده اید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید ما […]

به گزارش کوردپیام، حسن روحانی در جلسه هیات دولت افرود:  ما این تعهد را کنار می گذاریم و به هر مقداری که موردنیاز و ضرورت باشد غنی سازی انجام خواهیم داد.

وی خطاب به طرف های غربی گفت: از این تاریخ اگر به  تمام تعهداتی که داده اید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید ما راکتور اراک را به شرایط سابق بازمی گردانیم مگر اینکه به تعهدات خود درباره موضوع اراک عمل کنید.

روحانی افزود:  توصیه ما به اروپا و آمریکا این است که به میز مذاکره برگردید به تفاهم به احترام به قانون به احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل برگردید و در این شرایط همه ما به برجام عمل کنیم ما به برجام متعهد خواهیم ماند تا روزی که طرف مقابل به برجام متعهد بماند ما به برجام ۱۰۰ درصد عمل می کنیم اگر آنها ۱۰۰ درصد عمل کنند.