رهبر معظم انقلاب؛ امام خمینی(ره) یک حقیقت همیشه زنده است.

رهبر معظم انقلاب؛ امام خمینی(ره) یک حقیقت همیشه زنده است. ⚫️ سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و سالروز قیام ۱۵ خرداد تسلیت باد.

رهبر معظم انقلاب؛
امام خمینی(ره) یک حقیقت همیشه زنده است.

⚫️ سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و سالروز قیام ۱۵ خرداد تسلیت باد.