رهاسازی کنه شکارگر در گلخانه‌های آذربایجان غربی

به گزارش کوردپیام؛ برای نخستین بار در آذربایجان غربی عامل بیولوژیک کنه شکارگر برای کنترل آفات گلخانه‌ای در یکی از واحد‌های گلخانه‌ای ارومیه رها سازی شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به اهمیت تولید محصول سالم با هدف تأمین سلامت جامعه و به منظور اجرای مبارزه بیولوژیک عامل بیولوژیک کنه شکارگر سوریسکی جهت کنترل […]

به گزارش کوردپیام؛ برای نخستین بار در آذربایجان غربی عامل بیولوژیک کنه شکارگر برای کنترل آفات گلخانه‌ای در یکی از واحد‌های گلخانه‌ای ارومیه رها سازی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به اهمیت تولید محصول سالم با هدف تأمین سلامت جامعه و به منظور اجرای مبارزه بیولوژیک عامل بیولوژیک کنه شکارگر سوریسکی جهت کنترل آفات گلخانه‌ای در گلخانه خیار به سطح ۴۰۰۰ مترمربع در روستای بالانج رهاسازی شد که با تامین اعتبارات این سطح افزایش خواهد بافت.

به گفته خسرو شهبازی برای نخستین بار درآذربایجان غربی عامل بیولوژیک کنه شکارگر سوریسکی برای کنترل آفات گلخانه‌ای دریکی از واحد‌های گلخانه‌ای ارومیه رها سازی شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۴۲ واحد گلخانه در استان فعال است گفت: یکی از سیاست‌های وزرات جهاد کشاورزی افزایش سطح گلخانه‌ها و تولید محصولات سبزی و صیفی در محیط گلخانه و بهره وری بیشتر از آب است.