رئیس سازمان امور مالیاتی: از تمام درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مجازی مالیات اخذ خواهیم کرد!!!

به گزارش کوردپیام، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی: چتر مالیات‌ستانی را گسترش داده‌ایم و از تمام درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مجازی مالیات اخذ خواهیم کرد. برخی از سلبریتی ها طریق پیج خود و تبلیغاتی که انجام می‌دهند درآمدزایی می‌کنند. به طوری که  برخی از آنها در سال بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان […]

به گزارش کوردپیام، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی: چتر مالیات‌ستانی را گسترش داده‌ایم و از تمام درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مجازی مالیات اخذ خواهیم کرد.

برخی از سلبریتی ها طریق پیج خود و تبلیغاتی که انجام می‌دهند درآمدزایی می‌کنند. به طوری که  برخی از آنها در سال بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان واریزی حساب دارند. ممکن است  این افراد مستنداتی بیاورند و محل درآمد مشخص شود چه بسا به موجب قانون مشمول مالیات نشود.

 

اراده ما این است که مالیات‌ستانی را از دانه درشت‌ها دریافت کنیم و آنها را در اولویت قرار دهیم و نباید مالیات برای تولیدکننده، کارآفرینان و فعالین اقتصادی که فعالیت‌های شفافی دارند مورد نظر قرار گیرد| باشگاه خبرنگاران جوان