دستاورد سرکوب دستمزد کارگری اربیل(هەولێر)؛ مقصد جدید کارگران ایرانی

به گزارش کوردپیام، فرار مغز‌ها از جامعه نخبگان به سرمایه‌داران و پس از آن به مهاجرت کارگران رسیده که با یادگیری یک مهارت صنعتی به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند دستمزد بهتری داشته و زندگی بهتری بسازند.  ناصر چمنی، رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد دستمزد پایین کارگران در ایران و […]

به گزارش کوردپیام، فرار مغز‌ها از جامعه نخبگان به سرمایه‌داران و پس از آن به مهاجرت کارگران رسیده که با یادگیری یک مهارت صنعتی به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند دستمزد بهتری داشته و زندگی بهتری بسازند. 

ناصر چمنی، رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد دستمزد پایین کارگران در ایران و مهاجرت آنها به اعتماد گفت: دستمزد کارگران در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و… دو تا سه برابر دستمزدهای کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط موجود دستمزدها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.

متاسفانه جامعه کارگری ایران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل (هەولێر ) در اقلیم کوردستان هستند چرا که حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزدهای بالا در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.

یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است اما دستمزدهای کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزدها را با کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه می‌کنند.