دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر به مرکز تبدیل شد

حمزه حاجی در گفت و گو با خبرنگار کوردپیام اظهار کرد: یکی از اولویت ها و اقدامات ضروری برای رونق و توسعه دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر ارتقاء و تبدیل آن به مرکز بود که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار و مورد پیگیری مستمر و مجدانه قرار گرفت. او در خصوص شرایط و شاخص […]

حمزه حاجی در گفت و گو با خبرنگار کوردپیام اظهار کرد: یکی از اولویت ها و اقدامات ضروری برای رونق و توسعه دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر ارتقاء و تبدیل آن به مرکز بود که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار و مورد پیگیری مستمر و مجدانه قرار گرفت.

او در خصوص شرایط و شاخص های تبدیل واحدهای دانشگاه پیام نور به مرکز گفت: مطابق مصوبات و بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تبدیل واحد به مرکز، ضمن موافقت هیات امنای دانشگاه پیام نور کشور، ۱۲ شاخص و شرایط وجود دارد که تمامی آنها باید به تایید استان، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور، هیات نظارت و ارزیابی استان و هیات نظارت و ارزیابی وزارت علوم برسند.

حاجی ادامه داد: ضمن اینکه اطلاعات کامل و مستند تمامی شاخص ها و شرایط ۱۲ گانه فوق الذکر مورد به مورد باید در سامانه هوشمند گسترش آموزش عالی کشور (ساعا HES –) ثبت و مورد تایید مراجع چهارگانه (دانشگاه پیام نور استان، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور، هیات نظارت و ارزیابی استان و هیات نظارت و ارزیابی وزارت علوم) قرار بگیرند.

رئیس دانشگاه پیام نور پیرانشهر بیان کرد: بعد از طی این مراحل و تحقق تمامی موارد فوق، بازدید میدانی توسط هیات نظارت و ارزیابی استان از دانشگاه پیام نور پیرانشهر به عمل آمد و سپس مرکز شدن این واحد در دستور کار شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفت.

او اضافه کرد: سرانجام این شورا در جلسه روز چهارم اردیبهشت ماه،  با ارتقاء و تبدیل دانشگاه پیام نور پیرانشهر از واحد به مرکز موافقت کرد و بدین ترتیب یکی از مطالبات چندین ساله مردم شریف شهرستان پیرانشهر بویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه برآورده شد.

رئیس دانشگاه پیام نور پیرانشهر اظهار کرد: دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر در سال ۱۳۸۲ با موافقت اصولی (اولیه) سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور تاسیس شد و تاکنون به صورت واحد به فعالیت خود ادامه داده است که تبدیل آن به مرکز ضمن اینکه باعث تثبیت همیشگی این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه دولتی شهرستان می شود و از هرگونه تعطیلی، تجمیع و ادغام آن با سایر مراکز و واحدهای شهرهای همجوار جلوگیری می کند.

او با اشاره به اینکه این مهم سرآغازی برای توسعه آموزش عالی در شهرستان پیرانشهر خواهد شد، گفت: دانشگاه پیام نور پیرانشهر، اولین واحد دانشگاه پیام نور در استان و سومین آن در کشور است که در طول مدت بیش از یک دهه به مرکز تبدیل شده است.