حق بیمه سالیانه طرح بیمه کوله بران ۲۸۸ هزار تومان است

به گزارش کوردپیام، یونس معزز مدیر بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی گفت: با توجه به این آمار، هر کوله بر می تواند با پرداخت ماهانه ۲۴ هزار تومان، خود و خانواده تحت تکفلش را از طریق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه کند و از مزایای درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و مستمری بازماندگان […]

به گزارش کوردپیام، یونس معزز مدیر بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی گفت: با توجه به این آمار، هر کوله بر می تواند با پرداخت ماهانه ۲۴ هزار تومان، خود و خانواده تحت تکفلش را از طریق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه کند و از مزایای درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و مستمری بازماندگان بهره مند شود.
وی اضافه کرد:  از ۱۵ درصد حق بیمه در نظر گرفته شده تنها سه درصد توسط کوله بر پرداخت و ۱۲ درصد بقیه توسط دولت، وزارت رفاه و استانداری تامین می شود.
وی اظهار کرد: طبق پیش بینی ها ۱۶ هزار کوله بر در شهرستان های سردشت و پیرانشهر مشمول این طرح هستند که پس از تعیین ساز و کارها و همچنین دریافت لیست این افراد از سوی استانداری آذربایجان غربی می توانند با مراجعه به کارگزاری های محلی در این طرح ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی به عنوان متولی آمادگی کامل در راستای اجرای این طرح را دارد و کارگزاری شهرستان های مختلف به ویژه پیرانشهر و سردشت برای اجرای آن، توجیه شده است.
مدیر بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی بیان کرد: افرادی هم که پس از اجرای اولیه این طرح، کارت کوله بری دریافت کنند می توانند با تایید استانداری آذربایجان غربی در آن ثبت نام کنند.
هفته گذشته با امضای تفاهم نامه ای از سوی نماینده پیرانشهر سردشت،  قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی و مدیرعامل بیمه روستاییان و عشایر استان، بیمه اجتماعی کوله بران در آذربایجان غربی کلید خورد؛ این طرح پیش از این در استان کردستان نیز به اجرا درآمده است.