حضور نیکی کریمی در جشنواره ضد ایرانی

رسانه ها روز گذشته خبر از عضویت «نیکی کریمی» در هیئت داوران جشنواره فیلم ابوظبی دادند. جشنواره ای که طی سال های اخیر به جذب فیلم های ضد ایرانی و تقدیر از آن ها پرداخته است. رسانه ها روز گذشته خبر از عضویت «نیکی کریمی» در هیئت داوران جشنواره فیلم ابوظبی دادند. جشنواره ای که […]

رسانه ها روز گذشته خبر از عضویت «نیکی کریمی» در هیئت داوران جشنواره فیلم ابوظبی دادند. جشنواره ای که طی سال های اخیر به جذب فیلم های ضد ایرانی و تقدیر از آن ها پرداخته است.

رسانه ها روز گذشته خبر از عضویت «نیکی کریمی» در هیئت داوران جشنواره فیلم ابوظبی دادند. جشنواره ای که طی سال های اخیر به جذب فیلم های ضد ایرانی و تقدیر از آن ها پرداخته است.

در ششمین دوره جشنواره فیلم ابوظبی نیز دو فیلم با محتوایی ضد کشورمان حضور یافته است. نکته قابل تأمل این است که این جشنواره در برخی دوره های خود از فیلمسازان ایرانی نیز جهت حضور در گروه های داوری دعوت کرده بود که در یکی از دوره های پیشین، عباس کیارستمی این دعوت را پذیرفته بود. این بار نیز نوبت به نیکی کریمی رسیده تا میهمانی این جشنواره شیخ نشین های دشمن ایران را بپذیرد.

علاوه بر پذیرش سؤال برانگیز این دعوت از سوی خود فیلمسازان از مدیریت سینمایی نیز جای این پرسش هست که چرا ترفندی قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده مدعیان تملک بر جزایر ایرانی از هنرمندان کشورمان به کار نمی بندند.

گفتنی است سال گذشته، عباس کیارستمی در ورک شاپ جشنواره ابوظبی، در پاسخ به پرسش یک فیلمساز جوان عرب درباره چگونگی پرداخت به «بیداری اسلامی» در کشورهای عربی گفت که فیلمساز نباید کار سیاسی انجام دهد!