از ابتدای سال جاری تاکنون،

حدود ۳۳ هزار تن انواع کود کشاورزی در آذربایجان غربی توزیع می شود

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع حدود ۳۳ هزار تن انواع کود کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش کوردپیام، محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت تامین کود‌های کشاورزی بر اساس جدول نیاز کودی استان و تقویم زراعی، جهت تامین امنیت غذایی، پایداری تولید و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی، خبرداد: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک ۳۳ هزار تن انواع کود کشاورزی در سطح شهرستان‌ های استان آذربایجان غربی توزیع شده است.
وی افزود: از این میزان حدود ۳۰ هزار تن انواع کود ازته (اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم)، ۲۲۳۰ تن کود فسفاته (فسفات آمونیوم، فسفات ۱۳ درصد و سوپرفسفات تریپل) و ۹۳۰ تن انواع کود پتاسه (کلرورپتاسیم و سولفات پتاسیم) هستند.

 

خبرنگار: ابراهیم مولودی