جوانبخت بعنوان ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد معرفی شد

به گزارش کوردپیام، سیامند جوانبخت از مدیران جوان مهابادی پس از چند سال مسئولیت در شهرهای مختلف برای خدمت به زادگاه خود بازگشت. وی ۴ سال رئیس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر بود و در این مدت خدمات زیادی از خود بجا گذاشت و روز شنبه یکم تیر سالجاری بعنوان ریاست اداره فرهنگ […]

به گزارش کوردپیام، سیامند جوانبخت از مدیران جوان مهابادی پس از چند سال مسئولیت در شهرهای مختلف برای خدمت به زادگاه خود بازگشت.

وی ۴ سال رئیس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر بود و در این مدت خدمات زیادی از خود بجا گذاشت و روز شنبه یکم تیر سالجاری بعنوان ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد انتخاب شد.