تلگرامیزه شدن انتخابات شورا و غوغاسالاری

به گزارش کوردپیام،  با دامنگیر شدن سیطره فضای مجازی بر فضای واقعی حیات کنونی بشر، تمامی ابعاد زندگی انسان و پدیده های اجتماعی، تحت تاثیر آن قرار گرفته است؛ امری که اگر چه در پاره ای از مواقع، مثبت ارزیابی می شود اما ترکش های ویرانگر آن را بر تعاملات اصیل اجتماعی نمی توان نادیده […]

به گزارش کوردپیام،  با دامنگیر شدن سیطره فضای مجازی بر فضای واقعی حیات کنونی بشر، تمامی ابعاد زندگی انسان و پدیده های اجتماعی، تحت تاثیر آن قرار گرفته است؛ امری که اگر چه در پاره ای از مواقع، مثبت ارزیابی می شود اما ترکش های ویرانگر آن را بر تعاملات اصیل اجتماعی نمی توان نادیده پنداشت و نمی شود به تحلیل و آسیب شناسی آن نپرداخت.
راه اندازی گروههای تلگرامی توسط کاندیداهای محترم انتخابات شوراها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی،تبلیغات انتخاباتی را تهوع آور کرده است و در بهترین حالت می توان آن را غوغاسالاری نامید؛امری که اگر در نتیجه انتخابات اثرگذار باشد هرگز مطلوب جامعه نخواهد بود.
استفاده از تلگرام برای تبلیغات انتخاباتی نیازمند برنامه ریزی است؛ با رصد کردن گروههای تلگرامی متوجه خواهیم شد برنامه هایی که توسط کاندیداهای محترم ارائه می گردد لابلای اطلاعات و کامنت های سخیف سایر اعضای گروه بلعیده می شود. بنابراین اگر هدف، ارائه طرح و برنامه است گروه های تلگرامی در رسیدن به مقصود یاری کننده نخواهند بود و تصمیم گیری شهروندان را با چالش های جدی مواجه خواهند کرد.
طرح و برنامه ها را از طریق کانال های تلگرامی می توان بهتر ارائه داد؛تجربه این چند روزه، شواهدی را در اختیار ما قرار میدهد که گروههای تلگرامی با اعضای چند هزار نفره، بسیار دردسرآفرین و بی فایده است؛لذا ضرورت دارد کاندیداهای محترم در نحوه استفاده از تلگرام برای تبلیغات انتخاباتی تجدید نظر کنند.
حسن منتظری